Username:
Password:  
 
  SMS-funktionen för larm har ersatts av larm via E-post. För att lägga till E-postmottagare, se användarmanualen Online Kundmanual (9680-56006001).
  The SMS alarm function has been replaced by alarm via E-mail. To add an E-mail address, see user manual Online Manual (9680-56006001).